การประกาศรับรอง

Esport ได้รับ การประกาศรับรอง ว่าเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการแข่งขัน และการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อเฟ้นหานักกีฬาระดับประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์ต่างๆของ esport ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ

การกีฬาแห่งประเทศไทย พยายามทำให้ดูดีไม่เหมือนกับภาพลักษณ์ที่เรารู้จักคือเด็กติดเกมส์อีกต่อไป โดยการพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ esport ให้เป็นเกมการแข่งขันที่สร้างประโยชน์และใช้เวลาว่างของเยาวชนไทยให้เป็นประโยชน์มากกว่า การที่จะได้ชื่อว่า เด็กติดเกม 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Esport ไม่ได้เล่นแต่ในคอมพิวเตอร์ ได้รับ การประกาศรับรอง ว่าเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิด

การประกาศรับรอง

จริงๆแล้ว esport สามารถเล่นผ่านบนมือถือหรือบนแท็บเล็ตได้ แต่เวลาการแข่งขันจริงจะทำการแข่งขันผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยในการแข่งขันจะมีการจัดโต๊ะเฉพาะทีมรวมถึงนักพากย์และ ทีมแต่ละทีม ให้อยู่ใน กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ esport เป็นเกมที่สร้างความสามัคคี แก่สมาชิกในทีมและให้

การแข่งขันเติบโตไปพร้อมกับทีมเพื่อฝึกฝีมือของแต่ละทีมให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ   esport ไม่ได้เป็นเพียงเกมที่ใช้ในการแข่งขันแต่ยังเป็นธุรกิจที่ทำให้ เศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไป โดยมีสื่อกลางอย่าง esport เป็นผู้ชักนำเศรษฐกิจของประเทศ อีกด้วย 

เมื่อลูกค้าและความต้องการ มาอยู่ในจุดเดียวกันของเกมเมอร์ esport เลยเป็นสิ่งที่ดึงดูดเด็กตั้งแต่ 13-28 ปีเลยทีเดียว จึงทำให้ การตลาด ที่สื่อสารไปโดนใจกับเท่งนี้มากที่สุดคงจะเป็น สื่อดิจิตอล โดยใช้หลักการ Digital Marketing ผ่านทาง Social Media

ที่ทำให้ esport ถูกมองจากฝั่งผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะมีความหัวโบราณ มองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีทำให้เด็กไม่รู้จักเรียนหนังสือ แต่เราก็พยายามที่จะผลักดันให้ esport เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม เด็กให้ไปเป็นนักกีฬาแข่งขันระดับโลกเช่นกัน 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย gclub casino

Comments are Disabled